Ghid Referenti

Articolelor supuse spre publicare se trimit în format electronic pe adresa de contact a revistei, afişată pe site-ul de internet al acesteia, cu cel puţin trei luni înainte de apariţia revistei.

După primire, colegiul de redactie realizează o evaluare preliminară, în care se urmăreşte, cu prioritate, respectarea următoarelor cerinţe redacţionale:

- verificarea anti-plagiat;

- încadrarea tematică a articolelor în profilul revistei;

- subiect de actualitate, să conţină elemente de noutate, originale;

- conţinutul ştiinţific al materialului să fie substanţial;

- articole fără conotaţii politice;

- articolele nu vor conţine informaţii clasificate;

- autorii pot publica câte un singur articol/număr;

- rezumatul materialului se va încadra între 100 şi 200 de cuvinte;

- fiecare lucrare va îngloba cel puţin patru cuvinte cheie;

- condiţiile de tehnoredactare.

Articolele care nu îndeplinesc aceste cerinţe sunt returnate primului autor.

După această evaluare preliminară, colegiul de redactie depersonalizează propunerile de articole, le indexează şi le transmite spre recenzare către doi referenţi ştiinţifici pe care revista i-a atras pentru fiecare dintre domeniile sale (Management şi Marketing).

Articolele sunt recenzate de către doi experţi, în mod anonim, sistemul „peer-review”. Referenţii/experţii completează un formular de evaluare.

    A. Formular de evaluare

1 Comentariu general
2 Introducere
3 Metodologie
4 Rezultate
5 Concluzii
6 Bibliografie
de la 1 la 5
1 Stilul de exprimare
exprimarea este clară, limba engleza este bună, fără greşeli majore, fără greşeli de gramatică, articolul se încadrează în tematica revistei.
2 Stadiul cunoaşterii este bine surprins
bibliografie relevantă şi actuală, citări, dialog cu autorii
3 Metodă de cercetare
existenţa unui instrumentar de cercetare adecvat
4 Calitatea datelor folosite
pertinenţa datelor
5 Rezultate obţinute
conforme cu teoria existentă, idei personale, concluzii pertinente
6 Originalitatea şi contribuţia ştiinţifică
Total

La final, lucrările se ierarhizează într-una din următoarele categorii:

Pentru articolele de reanalizat, colegiul redacţional implică cel de-al treilea referent ştiinţific. Acesta transmite primilor doi referenţi o sinteză a problemelor de formă şi de fond asupra cărora să se pună de acord şi le solicită să redacteze un referat comun.

În situaţia unui referat comun care conţine recomandarea spre publicare a articolului cu unele sugestii, cel de-al treilea referent se adresează Secretarului colegiului redacţional. Acesta, după ce a depersonalizat referatul comun al primilor doi referenţi, returnează către autor articolul împreună cu sugestiile referenţilor şi îi acordă un timp pentru reconsiderarea lucrării.

Referenţilor li se recomandă să se concentreze pe sugerarea modalităţilor de îmbunătăţire a conţinutului articolelor. Aceştia trebuie să fie precise, constructive, să identifice şi punctele tari, nu doar pe cele slabe. Referenţii vor adopta un ton colegial, arătându-le autorilor respectul cuvenit pentru efortul lor de cercetare.

Lucrările neacceptate vor fi returnate autorilor cu evidenţierea motivelor respingerii acestora.

Lucrările acceptate se vor publică în revistă în numărul curent.